Інформація про місця проведення рубок доступна для громадськості

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства впроваджує політику відкритості для громадськості.

З цією метою на сайті Львівського ОУЛМГ та державних лісогосподарських підприємств розміщена інформація про місце проведення рубок (видані лісорубні квитки) по державних підприємствах та в розрізі місцевих рад Львівської області.

Детальна інформація про проведення:

 • рубок головного користування розміщена у розділі Напрямки діяльності – лісогосподарська діяльність – Рубки головного користування;
 • рубок поліпшення якісного складу лісів у розділі Рубки формування і оздоровлення лісів.
 • Рубки головного користування – проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.Під час заготівлі деревини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття.З метою забезпечення зазначених вимог, залежно від категорії лісів, лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, складу і структури деревостанів, наявності та стану підросту господарсько-цінних порід та інших особливостей лісових ділянок, застосовуєтьсявибіркова, поступова, комбінована, суцільна системи рубок.Вибіркова система рубок – це заходи, що здійснюються для оздоровлення, формування і відновлення деревостанів, під час яких періодично вирубуються окремі дерева або групи дерев – фаутні, перестійні, стиглого віку, з уповільненим ростом, а також дерева, що пригнічують природне поновлення. При застосуванні вибіркової системи рубок ліси максимально зберігають і виконують водоохоронні, захисні та інші корисні властивості. Лісова ділянка залишається постійно вкрита лісовою рослинністю.Поступова система рубок – це заходи, спрямовані на збереження та використання попереднього поновлення і сприяння природному поновленню в період між прийомами, під час здійснення яких передбачається вирубування деревостану за кілька прийомів.Суцільна система рубок – це заходи, під час здійснення яких вирубується деревостан, за винятком дерев та чагарників, що підлягають збереженню.Порядок проведення рубок головного користування регламентується Правилами рубок головного користування (Наказ Держкомлісгоспу України №364 від 23.12.2009 року) та Правилами рубок головного користування в гірських лісах Карпат (Постанова КМУ №929 від 22.10.2008 р.)Інформація про видачу дозволів на проведення рубок2015 рікІнформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування в ДП “Турківське ЛГ” за 2016 рік.
 • Рубки формування і оздоровлення лісівЗ метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей, лісогосподарськими підприємствами (постійними лісокористувачами) проводяться лісогосподарські заходи (рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів, рубки переформування, ландшафтні рубки тощо).Рубки формування і оздоровлення лісів проводяться способами, що не викликають ерозії ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються для подальшого росту, виключають можливість негативного впливу на стан лісів та водоймищ, забезпечують поступове відтворення і формування лісів, близьких до природних, постійне підтримання стійкості деревостанів. Рубки доглядуРубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне. Рубки догляду можуть бути таких видів: освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка.ОсвітленняРубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створюваного деревостану.ПрочищенняРубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.Проріджування

  Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).

  Прохідна рубка

  Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану. 

  Санітарні рубки

  Санітарні рубки проводяться з метою оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню. Санітарні рубки поділяються на вибіркові та суцільні.

  Лісовідновні рубки

  Лісовідновні рубки – комплексні рубки, які поєднують елементи рубок головного користування та рубок догляду для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів. 

  Рубки переформування

  Рубки переформування – комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження. Вони проводяться в усіх категоріях лісів та вікових групах деревостанів і поєднують одночасне вирубування окремих дерев або їх груп і сприяння природному лісовідновленню за умови безперервного існування лісу. 

  Рубки, повязані з реконструкцією (Реконструктивні рубки)

  Реконструктивні рубки – рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів проводяться з метою заміни малоцінних молодняків і похідних деревостанів на цільові та поєднуються із здійсненням заходів, пов’язаних з штучним відновленням лісів.

  Ландшафтні рубки

  Ландшафтні рубки – проводяться з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетичної, оздоровчої цінності та стійкості в рекреаційно-оздоровчих лісах, лісах, що мають історико-культурне призначення, а також у рекреаційних зонах національних природних та регіональних парків.

  Порядок проведення рубок формування і оздоровлення лісів визначено Правилами поліпшення якісного складу лісів (Постанова КМУ №724 від 12.05.2007 року).

  Інформація про видачу дозволів на проведення рубок

  Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок  формування і оздоровлення лісів в ДП “Турківське ЛГ” за 2016 рік.

  В січні місяці 2016 року відводи під лісосіки рубок головнрого користування та рубок формування та оздоровлення лісів прводитись не будуть.

  Орієнтовний план проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Турківський лісгосп” на 2016 рік

План-графік

проведення відводів по головному користуванню та рубках формування та оздоровлення лісів

на січень місяць 2016 року по ДП «Турківське лісове господарство»

 

Лісництво

 

квартал виділ площа,га вид рубки сільська рада дата проведення примітка
відводи лісосік в січні місяці  2016 року проводитись не будуть

Контактна особа: головний лісничий ДП “Турківський лісгосп” Леськів Михайло Михайлович, номер телефону 0503717156.

Інформація про перелік ділянок, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.