Перелік документації

Перелік заходів, матеріалів, документації, які необхідно привести до проведення наглядового аудиту з  сертифікації лісів.

1.ДП «Турківське лісове господарство» виданий лісовий сертифікат  № SGS-FM/COC-002711 , з ліцензійним номером  FSC-C005093,який вступив в дію з 08.08.2011року та дійсний до 07.09.2016 року.

2. Ознайомити працюючих та роздати лісництвам тексти міжнародних конвенцій ,ратифікованих Україною ,що мають безпосереднє відношення до ведення лісового господарства СІТЕS (конвенція з міжнародної торгівлі рідкісними та зникаючими видами дикої фауни та флори), ІLО Conventsons (Конвенція «Міжнародної організації праці»),міжнародною конвецією про збереження біорозноманіття,інші.(окрема папка).

3. Створити інформаційний куток з лісової сертифікації(буклети ,пам’ятки ,альбоми  з рідкісними та зникаючими видими фауни та флори ,видами, місця історичного та культурного значення ).

4. Оформити список Червонокнижних видів та видів ,які під загрозою зникнення ,місць культурного та історичного значення (створити папки),а також місця їх знаходження нанести на карту-схему лісів лісництва .

5. Списки дозволених до використання у лісовому господарстві хімікатів  та інструкцію поводження з ними .

6. Мати записи невідповідностей критеріям FSC , накази ,лити-рекомендації «СЖС КВАЛІФОР» .

7. Мати в наявності записи проведення навчання ,накази,розпорядження ,програму прийняття заліків 3 знань сертифікації лісів.

8. Забезпечити контроль за охороною,вжиття заходів щодо наявності у лісах несанкціонованих смітників, облаштування місць відпочинку рекреаційного призначення ,Виготовлення інформаційних щитів ,

9. Організація проведення документального оформлення моніторингу рідкісних та зникаючих видів рослинного та тваринного світу в результаті проведення лісогосподарських заходів.

10. Забезпечити відповідність до стандарту використання логотипу та торгової марки FSC на інформаційних плакатах та супроводжуючий документації (листи, товаротранспортна накладна, наряд, тощо.).

11. Виробити дієву систему контролю за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки згідно вимог Міжнародної організації праці при проведенні лісогосподарських та лісозаготівельних робіт,вивезення деревини.

12.Закупити по одному комплекту на бригаду спецодягу та спорядження лісу для працівників підприємства .

13. При складання угод з організаціями на виконання лісогосподарських та лісозаготівельних робіт роз’яснити політику щодо дотримання Принципів та Критеріїв FSC ,особливо в контексті забезпечення працюючих спецодягом та засобами захисту.

14. При складані технологічних карт на проведення лісосічних робіт врахувати природоохоронні вимоги (переїзд через пороки, попередження зсувів,уникання пошкодження підросту,куртин рідкісних та зникаючих рослин,тощо.).

15.Забезпечити очищення водотоків та прилеглих до них територій на відстані 20 метрів після завершення лісозаготівельних робіт.

16. Не допускати складення порубкових решток ближче ніж 20 метрів від постійних водотоків.